Aktualności / Fundacja Mali Siatkarze zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III: "Gry i zabawy z siatkówką".


Fundacja Mali Siatkarze zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III: „Gry i zabawy z siatkówką". Realizowany program rozwija zdolności motoryczne, emocjonalne i intelektualne, bazując m.in. na metodzie analogiczno-ekspresyjnej, która polega na wykorzystaniu ekspresji ruchowej dzieci w odniesieniu do symboli, które znają z życia codziennego, np. pozycja łucznika jest analogiczna z pozycją atakującego w siatkówce. Skuteczność wykorzystywanych metod potwierdzona jest wieloletnią praktyką stosowania wśród dzieci.

Zajęcia będą odbywały się w szkole, raz w tygodniu, w godzinach zajęć świetlicy. Zainteresowanych proszę o wpisanie się na listę u wychowawcy klasy. W sprawie szczegółów będziemy się z państwem kontaktować.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest od października. Zapraszam, Robert Bałuszyński, Fundacja Mali Siatkarze.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-02-27 17:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 439 566