Landig page - to NAS wyróżnia


"PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ, NIE JUTRO"

DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWI?

- tworzymy SZCZEGÓLNY klimat małej społeczności szkolnej

- zapewniamy WYSOKI poziom edukacji

- osiągamy BARDZO DOBRE wyniki na egzaminach ósmoklasisty

- nauka w systemie JEDNOZMIANOWYM

- świetlica szkolna otwarta w godzinach od 630 do 1800

- dysponujemy NOWOCZESNYMI pomocami

- DWIE pracownie komputerowe, w tym jedną z komputerami APPLE

- stołówka szkolna z WŁASNĄ kuchnią

- zajęcia LOGOPEDYCZNE

- zajęcia z gimnastyki KOREKCYJNEJ

- zajęcia z ROBOTYKI

- przygotowanie do konkursów PROGRAMISTYCZNYCH

- nauka PŁYWANIA od klasy I-ej

- zajęcia taneczne w zespole T8 (tańcząca ósemka)

- i wiele innych zajęć: szachy, gitara, j.angielski, szybkie czytanie, piłka nożna, ping pong, ....

- udział w zajęciach prowadzonych przez WSIZ, Politechnike Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski, PPP

- różnorodne KOŁA zainteresowań, prowadzone przez nauczycieli PASJONATÓW

- włączamy uczniów w WOLONTARIAT

- zapewniamy pomoc PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

-prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych METOD i środków DYDAKTYCZNYCH

- "WOLNE WEEKENDY" - tzn. brak zadań domowych, a poniedziałek po tym weekendzie jest bez kartkówek i pytania - chyba, że uczeń jest chętny do odpowiedzi na ocenę


Wyniki egzaminu ÓSMOKLASISTY 2019/20

 Szkoła Podstawowa Nr 8                         Polska                             Podkarpacie

           - j. polski - 72                                  - j. polski - 63                    - j.polski - 64

           - matematyka - 57                        - matematyka - 45             - matematyka - 46

           - j.angielski - 67                               - j.angielski - 59                - j.angielski - 57

Opublikowany został, ranking "Szkół Podstawowych 2020" przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Szkoła Podstawowa nr 8 zajęła 14 miejsce na 27 szkół wśród najlepszych szkół podstawowych w Rzeszowie. Więcej >>>   

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-10-21 08:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 179 621