PRZYDATNE TELEFONY

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego: 22 34 74 228

Kuratoryjny Numer Interwencyjny: 728 832 622

Pytania w sprawie reformy systemu edukacji: 17 867 11 13

Pytania w sprawie rekrutacji: 17 86711 22

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wydział Wychowania i Profilaktyki: 22 570 83 38

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Infolinia dla nauczycieli i rodziców: 800 100 100

Infolinia dla uczniów: 116 111

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży: 507 832 741! Swoje problemy mogą tam zgłosić również dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi. Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32, 00-450Warszawa

tel. (22) 583 66 00  www.brpd.gov.pl

Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego Interwencji Kryzysowej

ul. Skubisza 4, tel. (17) 86 30253, (17)86 369 33,(17) 86 301 55

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie

ul. Rejtana 3, tel. (17) 7483800

Przydatne informacje / #przytulhejtera


Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2019-09-13 12:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 922 815