Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2019-05-20 23:09:42

Przydatne informacje


Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Kuratoryjny Numer Interwencyjny 728 832 622

Pytania w sprawie reformy edukacji 17 867 11 13


Pytania w sprawie rekrutacji 17 867 11 22