Pakiet Office 365JAK PRZYWRÓCIĆ HASŁO W OFFICE

Wejdź na stronę logowania do eDziennikahttps://portal.vulcan.net.pl/jst/rzeszowprojekt/rejestr.aspx

lub na stronę szkoły (dół strony) i na


Wybierz Office 365


JAK PRZYWRÓCIĆ HASŁO

Kliknij na przywróć login


Wpisujemy LOGI i Hasło UCZNIA oraz HASŁO do Office 365 ()


Konta Office 365 mogą być zarejestrowane tylko dla uczniów
na podstawie ich konta w dzienniku elektronicznym.

Zakładanie konta w kilku krokach

Przed przystąpieniem do zakładania konta upewnij się, że Ty lub Twoi rodzice podali wychowawcy do wpisania w e-dzienniku Twój adres mailowy w rubryce ucznia i masz do niego dostęp (LOGIN i HASŁO)

Jeżeli tak to:

Wejdź na stronę logowania do eDziennika: portal.resman.pl lub na stronę szkoły (dół strony) i na


Wybierz Office 365


Kliknij na WYDAJ ZGODĘ NA UTWORZENIE KONTA - Rodzic/Opiekun dla swojego dziecka


Wpisujemy LOGI i HASŁO Rodzica/Opiekuna takie jak do eDziennika


Pojawi się IMIĘ I NAZWISKO ucznia szkoła SP8 oraz KLASA - wyrażamy zgodę


Wybieramy zaloguj się do eDziennika


Logujemy się do eDziennika i wybieramy PRZYWRACANIE DOSTĘPU


Wpisujemy e-mail DZIECKA - taki jak w eDzienniku

Tworzymy KONTO dla Dziecka do eDziennika - login i hasło będzie dostępna na e-mailu Dziecka (ten co jest wpisany w eDzienniku)


Przechodzimy do OFFICA 365 - mamy już konto ucznia w eDzienniku


Wybieramy załóż konto w OFFICE 365


Wpisujemy LOGI I HASŁO UCZNIA - takie jak do eDziennika


Uzyskamy Konto do OFFICE 365 - podane na e-mail ucznia/dziecka - aaaaa@edu.erzeszow.pl.

Logujemy się do Offica 365


I mamy dostęp do całego pakietu

DZIAŁA NA WSZYSTKIM - proszę pamiętać: bezpłatnie i w chmurze


np. do aplikacji TEAMS - wirtualnej klasy

Microsoft Teams - wirtualne klasy w usłudze Office 365

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2023-09-29 15:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 374 255