Godziny lekcyjne


Godzina lekcyjna

Czas trwania

Przerwa

1.

8:00- 8:45

5 min

2.

8:50- 9:35

5 min

3.

9:40-10:25

5 min

4.

10:30-11:15

10 min

5.

11:25-12:10

10 min

6.

12:20-13:05

10 min

7.

13:15-14:00

5 min

8.

14:05- 15:50

5 min

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-10-21 08:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 179 672