Zajęcia pozalekcyjne


ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

W pierwszym półroczu w klasach IV–VIII były prowadzone zajęcia wspomagające. Ich celem było utrwalenie materiału wprowadzonego podczas nauki zdalnej podczas zajęć z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki, tj. przedmiotów egzaminacyjnych.

ZAJĘCIA WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Po dogłębnej analizie opinii przez pedagoga szkolnego, tworzone są grupy uczniów, dla których są prowadzone zajęcia zalecane przez specjalistów z poradni. Są to m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czy dydaktyczno-wyrównawcze.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych prowadzą zajęcia przygotowujące do egzaminów. Mają one charakter przeglądowy lub rozwiązywane są na niech przykładowe arkusze. Forma, częstotliwość i termin są ustalane z konkretnymi oddziałami.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Uzdolnionej młodzieży, szczególnie zainteresowanej wybranym przedmiotem, proponowane są zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Forma i termin są dostosowywana do możliwości czasowych uczniów.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I KONSULTACJE

Nauczyciele dostosowują się do potrzeb uczniów. Prowadzone są konsultacje w stale ustalonych terminach lub jednorazowe konsultacje – często w formie zdalnej – np. przygotowujące do sprawdzianu, wyjaśniające niejasne dla uczniów kwestie.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Prowadzone są zajęcia dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dla uczniów uzdolnionych matematycznie chodzących do klasy III b prowadzone są zajęcia przygotowujące do takich konkursów jak Alfik czy Kangur Matematyczny

 

TERMINY ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Imię i Nazwisko dzień tygodnia od godz. do godz.
Maciej DZIEDZIC (DI) poniedziałek 15:00 - 16:30
Ewa TARNOWSKA (ET) poniedziałek 13:15 - 14:15
Sebastian BILWIN (SB) środa 14:15 - 15:15 
Bożena CHMURA (BC) środa 12:20 - 13:20
Ewelina CYPRYŚ ZAŁUSKA (EC) czwartek 13:30 - 14:30
Rafał FLAK (RF) czwartek 15:05 - 16:05
Anna FURMAN (AF) wtorek 7:00 - 8:00
Anna GILEWICZ (GA) środa 14:20 - 15:05
Bernardeta GŁUSZEK (BG) czwartek 7:45 - 8:45
Aneta GONTARCZUK (AG) środa 7:00 - 8:00
Agnieszka GORCZYCA (GO) wtorek 7:00 - 8:00
Maria GUBERNAT (GM) wtorek 7:00 - 8:00
Dorota HUKAŁA-LIB (DH) piątek 12:15 - 13:15
Ewa HUS-BEDNARSKA (EH) czwartek 9:30 - 10:30
Wioletta JAGIEŁA (WJ) środa 13:30 - 14:00
Paweł JAKUBOWICZ (PJ) wtorek 12:15 - 13:15
Marzena JASIŃSKA (JS) środa 13.30 - 14.00
Maria JERZAK (MJ) czwartek 12:00 - 12:30
Katarzyna KENAR (KK) wtorek 12:15 - 13:15
Paulina KIELAR (PK) czwartek 15:30 - 16:30 
Anna KIERAS (AK) środa 7:00 - 8:00
Elżbieta KLOC (EK) środa 7:00 - 8:00
Beata KUCHARZYK (KB) piątek 7:00 - 8:00
Anna KWIATKOWSKA (KA) środa 12.20 - 13.20
Ewa LITWA (EL) wtorek 7:00 - 8:00
Tamara MACHOWSKA-KINASZ (TM) poniedziałek 13:15 - 14:15
Anna MOSKWA (AM) poniedziałek 13:15 - 14:15
Lucyna NIEMCZYK (LN) poniedziałek 7:00 - 8:00
Małgorzata OŻÓG (OŻ) piątek 7:00 - 8:00
Małgorzata PECUCH (MP) poniedziałek 15:00 - 16:00
Paulina PIECHOTA (PE) wtorek 12:30 - 13:30
Sylwia PRAGŁOWSKA (SP) czwartek 12:15 - 13:15
Alicja PRZYCHODNI (PA) czwartek 16:00 - 17:00
Małgorzata PUZANOWSKA (PZ) poniedziałek 7:30 - 8:00
Danuta RYBKA-PRENETA (RY) wtorek 14:15 - 15:15
Kamil SOWA (SO) wtorek 14:15 - 15:15
Dorota STYŚ (DS) piątek 14:15 - 15.:5
Wioleta SYM (WS) środa 13:15 - 14:15
Agnieszka TWARDZIAK (TA) środa 13:15 - 14:15
Paulina WĘKLAR (PW) wtorek 12:30 - 13:30
Jolanta WIĘCH (JW) wtorek 12:20 - 13:20
Tomasz WOJNAR (TW) czwartek 13:15 - 14:15
Ewa WYSKIEL (EW) środa 12:15 - 13:15

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W każdy pierwszy CZWARTEK miesiąca od godz. 17:00 do 18:00  - wywiadówka/konsultacje.  

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2022-10-05 11:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 355 638