Zajęcia pozalekcyjne


ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

W pierwszym półroczu w klasach IV–VIII były prowadzone zajęcia wspomagające. Ich celem było utrwalenie materiału wprowadzonego podczas nauki zdalnej podczas zajęć z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki, tj. przedmiotów egzaminacyjnych.

ZAJĘCIA WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Po dogłębnej analizie opinii przez pedagoga szkolnego, tworzone są grupy uczniów, dla których są prowadzone zajęcia zalecane przez specjalistów z poradni. Są to m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czy dydaktyczno-wyrównawcze.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych prowadzą zajęcia przygotowujące do egzaminów. Mają one charakter przeglądowy lub rozwiązywane są na niech przykładowe arkusze. Forma, częstotliwość i termin są ustalane z konkretnymi oddziałami.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Uzdolnionej młodzieży, szczególnie zainteresowanej wybranym przedmiotem, proponowane są zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Forma i termin są dostosowywana do możliwości czasowych uczniów.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I KONSULTACJE

Nauczyciele dostosowują się do potrzeb uczniów. Prowadzone są konsultacje w stale ustalonych terminach lub jednorazowe konsultacje – często w formie zdalnej – np. przygotowujące do sprawdzianu, wyjaśniające niejasne dla uczniów kwestie.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Prowadzone są zajęcia dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dla uczniów uzdolnionych matematycznie chodzących do klasy III b prowadzone są zajęcia przygotowujące do takich konkursów jak Alfik czy Kangur Matematyczny

 

TERMINY ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DZIEDZIC Maciej (DI) 

Poniedziałek 7:00-8:00 

HUS-BEDNARSKA Ewa (EH) 

Czwartek 9.30-10.30 

BILWIN Sebastian (SB) 

Wtorek 7.45 - 8.45 

CHMURA Bożena (BC) 

Poniedziałek 12.15 - 13.15 

CYPRYŚ ZAŁUSKA Ewelina (EC) 

Czwartek 13.15-14.15 

FLAK Rafał (RF) 

 

FURMAN Anna (AF) 

Czwartek 13.15 - 14.15 

GILEWICZ Anna (GA) 

Poniedziałek 8.00-8.45 (8b) 

Wtorek 8.00-8.45 (8a) 

GŁUSZEK Bernardeta (BG) 

Czwartek 8.30 - 9.30 

GONTARCZUK Aneta (AG) 

Czwartek 7.15-8.15 

GORCZYCA Agnieszka (GO) 

Poniedziałek 8:50-9:35 (8b),  
Piątek 8:00-8:45 (8a) 

JAKUBOWICZ Paweł (PJ) 

Czwartek 13.15 - 14.15 

JERZAK Maria (MJ) 

środa 8:40 – 9:40 (6a), czwartek 14:20 – 15:05 

KENAR Katarzyna (KK) 

Piątek 11.30 - 12.30 

KLOC Elżbieta (EK) 

Wtorek 11.15- 12.15 

KUCHARZYK Beata (KB) 

 

KUŹNIAR Kinga (KŹ) 

Wtorek 15.00- 15.30 

KWIATKOWSKA Anna (KA) 

Poniedziałek 12.15 - 13.15 

LITWA Ewa (EL) 

Wtorek 7.00 - 8.00 

MACHOWSKA-KINASZ Tamara (TM) 

Poniedziałek 14:15-15:15 

MOSKWA Anna (AM) 

Czwartek 7.30-8.00 

NIEMCZYK Lucyna (LN) 

 

NOWAK Bartosz (BN) 

Czwartek 8.45- 9.45 

OWARZANY Anna (AO) 

 

OŻÓG Małgorzata (OŻ) 

Piątek 14.15-15.15 

PIECHOTA Paulina (PE) 

Wtorek 11.15-12.15 

PRAGŁOWSKA Sylwia (SP) 

Wtorek 11.45- 12.45 

PAŃCZYK ANNA (PŃ) 

 

RYBKA-PRENETA Danuta (RY) 

Czwartek 10.30 - 11.30 

SOLECKA Dagmara (SL) 

 

STYŚ Dorota (DS) 

Czwartek 10.15- 11.15 

SYM Wioleta (WS) 

Poniedziałek 14:15-15:15 

TARNOWSKA Ewa (ET) 

Poniedziałek 13.30 - 14.30 (8b) 

TWARDZIAK Agnieszka (TA) 

 

URBAN Katarzyna (UR) 

Wtorek 16.15- 17.15 

WALICKA-MOSKWIK Magdalena (WA) 

 

WĘKLAR Paulina (PW) 

Czwartek 11.15 - 12.15 

WOJNAR Tomasz (TW) 

Wtorek 13:15-14:15 

WYSKIEL Ewa (EW) 

Wtorek 12.15 - 13.15 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W każdy pierwszy CZWARTEK miesiąca od godz. 17:00 do 18:00  - wywiadówka/konsultacje.  

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2023-09-29 15:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 374 795