Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2024-07-19 05:46:21

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

W pierwszym półroczu w klasach IV–VIII były prowadzone zajęcia wspomagające. Ich celem było utrwalenie materiału wprowadzonego podczas nauki zdalnej podczas zajęć z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki, tj. przedmiotów egzaminacyjnych.

ZAJĘCIA WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Po dogłębnej analizie opinii przez pedagoga szkolnego, tworzone są grupy uczniów, dla których są prowadzone zajęcia zalecane przez specjalistów z poradni. Są to m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czy dydaktyczno-wyrównawcze.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych prowadzą zajęcia przygotowujące do egzaminów. Mają one charakter przeglądowy lub rozwiązywane są na niech przykładowe arkusze. Forma, częstotliwość i termin są ustalane z konkretnymi oddziałami.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Uzdolnionej młodzieży, szczególnie zainteresowanej wybranym przedmiotem, proponowane są zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Forma i termin są dostosowywana do możliwości czasowych uczniów.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I KONSULTACJE

Nauczyciele dostosowują się do potrzeb uczniów. Prowadzone są konsultacje w stale ustalonych terminach lub jednorazowe konsultacje – często w formie zdalnej – np. przygotowujące do sprawdzianu, wyjaśniające niejasne dla uczniów kwestie.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Prowadzone są zajęcia dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dla uczniów uzdolnionych matematycznie chodzących do klasy III b prowadzone są zajęcia przygotowujące do takich konkursów jak Alfik czy Kangur Matematyczny

 

TERMINY ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DZIEDZIC Maciej (DI)? 

Poniedziałek 7:00-8:00

HUS-BEDNARSKA Ewa (EH)? 

Wtorek 7:50-8:50 

BILWIN Sebastian (SB)? 

Wtorek 7.45 - 8.45

CHMURA Bożena (BC)? 

Wtorek 11.15 - 12.15

CYPRYŚ ZAŁUSKA Ewelina (EC)? 

Poniedziałek 13.15 - 14.15 

FLAK Rafał (RF) 

drugi i czwarty Czwartek w miesiącu - 14:15 - 15:15 

FURMAN Anna (AF)? 

Czwartek 10:30-11:30 

GILEWICZ Anna (GA)? 

Wtorek 8.00-8.45 (8b)

Piątek 13:30-14:15 (8a)

GŁUSZEK Bernardeta (BG)? 

Wtorek 7.00-8.00 

GORCZYCA Agnieszka (GO)? 

Środa 8:00-8:45 (8b),
Piątek 8:00-8:45 (8a)

JAKUBOWICZ Paweł (PJ)? 

Wtorek 13.15 - 14.15

JERZAK Maria (MJ)? 

środa 13:30 – 14:00, czwartek 9:40 – 10:25(6a) 

KENAR Katarzyna (KK)? 

Wtorek12.30 - 13.30 

KLOC Elżbieta (EK)? 

Poniedziałek 11.15- 12.15

KUCHARZYK Beata (KB)? 

Poniedziałek 8:00-8:45, wtorek 8.00:8.45 

KUŹNIAR Kinga (KŹ)? 

Wtorek 15.00- 15.30

KWIATKOWSKA Anna (KA)? 

Wtorek 11.15 - 12.15

LITWA Ewa (EL)? 

Wtorek 7.00 - 8.00

MACHOWSKA-KINASZ Tamara (TM)? 

Piątek 8.40- 9.40 

MOSKWA Anna (AM)? 

Czwartek 7.30-8.00

NIEMCZYK Lucyna (LN)? 

Poniedziałek 7:00-8:00 

NOWAK Bartosz (BN)? 

Czwartek 8.45- 9.45

PIECHOTA Paulina (PE)? 

Poniedziałek 7.00-8.00  

PRAGŁOWSKA Sylwia (SP)? 

Wtorek 11.45- 12.45

Rybka-Preneta Danuta (RY) 

Poniedziałek 15.55-16.55 

SOLECKA Dagmara (SL)? 

Środa 16:00 - 17:00 

STYŚ Dorota (DS)? 

Środa 11.15- 12.15

SYM Wioleta (WS)? 

Piątek 13:15-14:15 

TARNOWSKA Ewa (ET)? 

Wtorek 7.50 - 8.50 

URBAN Katarzyna (UR)? 

Wtorek 16.15- 17.15  

WALICKA-MOSKWIK Magdalena (WA)? 

Czwartek 14:15-15:15 

WĘKLAR Paulina (PW)? 

Czwartek 11.15 - 12.15

WOJNAR Tomasz (TW)? 

Wtorek 13:15-14:15

WYSKIEL Ewa (EW)? 

Wtorek 12.15 - 13.15

LEDWNOŃ Anna 

Piątek 15:00 - 16:00 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W każdy pierwszy CZWARTEK miesiąca od godz. 16:00 do 17:00  - wywiadówka/konsultacje.