Plan zajęć


W okresie nauczania zdalnego obowiązuje normalny PLAN LEKCJI -  w E-DZIENNIKU (po zalogowaniu do e-dziennika) są zajęcia EKRANOWE (Ms.Teams, Chat, itp), pozostałe zajęcia są realizowane poprzez przesyłanie materiałów, indywidualne spotkania (ustala nauczyciel). W zakładce nauczanie zdalne jest umieszczony harmonogram konsultacji z dyrekcją, pedagogiem, biblioteką i nauczycielami.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-08-14 16:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 887 079