Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2020-08-15 22:22:02

Plan zajęć

W okresie nauczania zdalnego obowiązuje normalny PLAN LEKCJI -  w E-DZIENNIKU (po zalogowaniu do e-dziennika) są zajęcia EKRANOWE (Ms.Teams, Chat, itp), pozostałe zajęcia są realizowane poprzez przesyłanie materiałów, indywidualne spotkania (ustala nauczyciel). W zakładce nauczanie zdalne jest umieszczony harmonogram konsultacji z dyrekcją, pedagogiem, biblioteką i nauczycielami.