Kadra Pedagogiczna


Dyrektor: mgr inż. Maciej Dziedzic

Wicedyrektor: mgr Ewa Tarnowska

mgr Alicja Przychodni

mgr Aneta Gontarczuk

mgr Grzegorz Garncarski

mgr Elżbieta Kloc

mgr Klaudia Lelek

mgr Jolanta Lorenc

mgr Urszula Popijakowska

mgr Dorota Styś

mgr Bożena Chmura, wychowawca kl. II a

mgr Bernardeta Głuszek, wychowawca kl. III a

mgr Anna Kwiatkowska, wychowawca kl. II b

mgr Aneta Patruś, wychowawca kl. III b

mgr Małgorzata Pecuch, wychowawca kl. I a

mgr Paulina Węklar, wychowawca kl. II c

mgr Ewa Wyskiel, wychowawca kl. I b

mgr Dorota Hukała-Lib, wychowawca kl. V c

mgr Beata Kucharzyk, wychowawca kl. VII a

mgr Klaudia Lelek 

mgr Małgorzata Ożóg

mgr Danuta Rybka-Preneta, wychowawca kl. VI d

mgr Ewa Tarnowska

mgr Ewelina Cypryś – Załuska, wychowawca kl. VIII c

mgr Marta Dołęga

mgr Anna Furman, wychowawca kl. VII b

mgr Marta Sternik, wychowawca kl. VI b

mgr Marta Jarecka

mgr Ewa Hus-Bednarska

mgr Jacek Kamiński

mgr Agnieszka Kopacka

mgr Agnieszka Gorczyca, wychowawca kl. VIII b

mgr Maria Jerzak, wychowawca kl. VII c

mgr Barbara Sabik, wychowawca kl. V d

mgr Wioleta Sym, wychowawca kl. VIII a

mgr Ewa Litwa, wychowawca kl. IV a

mgr Sebastian Bilwin, wychowawca kl. V a

mgr Maria Jerzak, wychowawca kl. VII c

mgr Sebastian Bilwin, wychowawca kl. V a

mgr Tamara Machowska – Kinasz, wychowawca kl. VI a

mgr Tamara Machowska – Kinasz, wychowawca kl. VI a

mgr Sylwia Pragłowska, wychowawca kl. VI e

mgr Grzegorz Garncarski, wychowawca kl. V b

mgr Maria Gubernat

mgr Paweł Jakubowicz, wychowawca kl. IV a

mgr Jacek Kamiński

mgr Tomasz Wojnar, wychowawca kl. VI c

mgr Katarzyna Kenar

ks. mgr Kamil Sowa

ks. dr Rafał Flak

mgr Jarosław Puzio

mgr Piotr Homa

mgr Wioleta Sym , wychowawca kl. VIII a

mgr Małgorzata Puzanowska

mgr Ewa Litwa, wychowawca kl. IV b

mgr Anna Krawczyk

mgr Anita Drzał

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-08-14 16:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 887 047