Kadra Pedagogiczna


Dyrektor: mgr Dariusz Kuźniar

Wicedyrektor: mgr Krystyna Pieczonka

mgr Sylwia Pragłowska

mgr Aneta Gontarczuk

mgr Iwona Biśto

mgr Grzegorz Garncarski

mgr Elżbieta Kloc

mgr Jolanta Lorenc

mgr Barbara Sabik

mgr Dorota Styś

mgr Paulina Węklar

mgr Hanna Brągiel, wychowawca kl. IIIb

mgr Dorota Bojarczuk, wychowawca kl. IIIa

mgr Bożena Chmura, wychowawca kl. IIId

mgr Bernardeta Głuszek, wychowawca kl. Ia

mgr Anna Kwiatkowska, wychowawca kl. IIIc

mgr Aneta Patruś, wychowawca kl. Ib

mgr Małgorzata Pecuch, wychowawca kl. IIb

mgr Ewa Wyskiel, wychowawca kl. IIa

mgr Dorota Hukała-Lib

mgr Beata Kucharzyk, wychowawca kl. Va

mgr Krystyna Pieczonka

mgr Danuta Rybka-Preneta, wychowawca kl. IVd

mgr Ewa Tarnowska, wychowawca kl. VIId

mgr Ewelina Cypryś – Załuska, wychowawca kl. VIc

mgr Marta Dołęga, wychowawca kl. VIIb

mgr Anna Furman, wychowawca kl. Vb

mgr Anna Gilewicz, wychowawca kl. IVb

mgr Marta Jarecka

mgr Ewa Hus-Bednarska

mgr Jacek Kamiński

mgr Anna Kieras

mgr Agnieszka Gorczyca, wychowawca kl. VIb

mgr Maria Jerzak, wychowawca kl. Vc

mgr Edyta Osika, wychowawca kl. VIa

mgr Barbara Sabik

mgr Jacek Kamiński

mgr Ewa Litwa, wychowawca kl. VIIc

 

mgr Sebastian Bilwin

mgr Maria Jerzak, wychowawca kl. Vc

mgr Ewa Wyskiel, wychowawca kl. IIa

mgr Sebastian Bilwin

mgr Tamara Machowska – Kinasz, wychowawca kl. IVa

mgr Tamara Machowska – Kinasz, wychowawca kl. IVa

mgr Sylwia Pragłowska, wychowawca kl. IVe

mgr Maria Gubernat

mgr Paweł Jakubowicz, wychowawca kl. VIIa

mgr Jacek Kamiński

mgr Tomasz Wojnar, wychowawca kl. IVc

ks. mgr Karol Hadam

mgr Katarzyna Kenar

ks. mgr Mateusz Olbrot

 mgr Karolina Krzanowska-Wienc

mgr Ewa Syrylak  

mgr Małgorzata Puzanowska

mgr Ewa Litwa, wychowawca, kl. VIIc

mgr Justyna Roj - Hass

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2018-08-17 10:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 982 716