Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2020-08-15 22:18:09

Kadra Pedagogiczna

Dyrektor: mgr inż. Maciej Dziedzic

Wicedyrektor: mgr Ewa Tarnowska