Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2017-10-20 03:25:22

Kadra Pedagogiczna

Dyrektor: mgr Dariusz Kuźniar

Wicedyrektor: mgr Krystyna Pieczonka