Księgowość


Główny księgowy: Magdalena CHUDZIKIEWICZ

Księgowy: Małgorzata GUZEK

Godziny pracy 7.00 – 15.00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

e-mail: ksiegowosc@sp8.resman.pl

ul. Antoniego Kopaczewskiego 2
35-225 Rzeszów

NIP: 813-17-37-202

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-06-14 18:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 134 175