Rada Rodziców


Numer rachunku bankowego do wpłat na Radę Rodziców

Nr rachunku
Bank PKO BP
78 1020 4391 0000 6302 0144 8455

Z dopiskiem „Darowizna Rady Rodziców na  wsparcie szkoły”

Szkoła Podstawowa Nr  8 w Rzeszowie
ul. Antoniego Kopaczewskiego 2
35-225 Rzeszów


 Rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący Rady Rodziców: Gabriela LUTAK (4B)

Wiceprzewodniczący: Arkadiusz GAWLIKOWSKI (5B)

Sekretarz:  Magdalena SWALARZ (1B)


 Rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący Rady Rodziców: Gabriela LUTAK (3B)

Wiceprzewodniczący: Arkadiusz GAWLIKOWSKI (4B)

Sekretarz:  Magdalena SZOPIŃSKA (8A)


Rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący Rady Rodziców: Gabriela LUTAK (2B)

Wiceprzewodniczący: Ewa KORDAS (6B)

Sekretarz: Arkadiusz GAWLIKOWSKI (3B)


Rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący Rady Rodziców: Marzena ŚWIĘCH

Wiceprzewodniczący: Mirosław LASEK

Sekretarz: Magdalenia SZOPIŃSKA

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-06-14 18:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 134 233