Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2024-07-19 04:08:43

Rada Rodziców

Numer rachunku bankowego do wpłat na Radę Rodziców

Nr rachunku
Bank PKO BP
78 1020 4391 0000 6302 0144 8455

Z dopiskiem „Darowizna Rady Rodziców na  wsparcie szkoły”

Szkoła Podstawowa Nr  8 w Rzeszowie
ul. Antoniego Kopaczewskiego 2
35-225 Rzeszów


 Rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący Rady Rodziców: Gabriela LUTAK (4B)

Wiceprzewodniczący: Arkadiusz GAWLIKOWSKI (5B)

Sekretarz:  Magdalena SWALARZ (1B)


 Rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący Rady Rodziców: Gabriela LUTAK (3B)

Wiceprzewodniczący: Arkadiusz GAWLIKOWSKI (4B)

Sekretarz:  Magdalena SZOPIŃSKA (8A)


Rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący Rady Rodziców: Gabriela LUTAK (2B)

Wiceprzewodniczący: Ewa KORDAS (6B)

Sekretarz: Arkadiusz GAWLIKOWSKI (3B)


Rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący Rady Rodziców: Marzena ŚWIĘCH

Wiceprzewodniczący: Mirosław LASEK

Sekretarz: Magdalenia SZOPIŃSKA