Samorząd Uczniowski


W dniu 2 października 2018 roku uczniowie klas 4-8 naszej szkoły wybrali Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz jego Zastępcę. Zwycięzcą wyborów została Aleksandra Furman z klasy 8 d, tym samym w bieżącym roku szkolnym będzie przewodniczyć pracom SU. Jako zastępca Przewodniczącego wspierać ją będzie Joanna Świder z klasy 8 b.

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim  pełnić będą mgr Ewa Litwa i mgr Beata Kucharzyk.

ZESPÓŁ DORADCZY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

( do kontaktu z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną)

  • przedstawiciel klas 4: Wiktoria Krutysz z klasy 4c
  • przedstawiciel klas 5: Liwia Sanecka z klasy 5b
  • przedstawiciel klas 6: Joanna Zięba z klasy 6a
  • przedstawiciel klas 7: Michalina Magnowska z klasy 7c
  • przedstawiciel klas 8: Michał Kuźniar z klasy 8a
  • Przewodniczący Rady SU oraz Zastępca Przewodniczącego

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2019-06-21 21:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 796 312