Samorząd Uczniowski


W naszej Ósemce, jak w każdej szkole, działa Rada Samorządu Uczniowskiego. Tworzą ją samorządy klas 4-8. Przewodniczący klas stanowią Zarząd SU, który wybiera spośród siebie ważny organ doradczy, który reprezentuje społeczność uczniowską w rozmowach, konsultacjach i spotkaniach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną czy Radą Rodziców. W tym roku w skład Zespołu Doradczego wchodzą :

ZESPÓŁ DORADCZY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO (do kontaktu z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną):

  • Liliana Kordas 8b,
  • Marlena Szostek 7b,
  • Hubert Jakubowski 7a,
  • Lena Szubert 6a,
  • Weronika Drozd 5b

    Pracom Samorządu Uczniowskiego przewodniczą: Liliana Kordas – Przewodnicząca SU oraz Marlena Szostek – Zastępca Przewodniczącej SU

             Opiekę nad Samorządem Uczniowskim  pełnią mgr Ewa Litwa i mgr Beata Kucharzyk.

 

 

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-06-14 18:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 134 209