Samorząd Uczniowski


Początek października to w naszej szkole gorący czas kampanii wyborczej. Cała społeczność szkolna klas 4-8 dokonuje wówczas wyboru swojego przedstawiciela, wyłaniając go w wyniku demokratycznego głosowania. W tym roku szkolnym Rada Samorządu Uczniowskiego przedstawiła 12 kandydatów na to najważniejsze stanowisko uczniowskie. W wyborach oddano 309 głosów, w tym 30 nieważnych. Bezapelacyjną zwyciężczynią  wyborów została Michalina Magnowska z klasy 8c, która uzyskała 90 głosów. W wyniku głosowania, zastępcą Michaliny okrzyknięto Weronikę Wasik z klasy 7 a. Otrzymała ona 60 głosów. Trzeba przyznać, że w tym roku kampania była niezwykle barwna i  pomysłowa, ale nie ma się co dziwić.... jako młodzi obywatele uczymy się przecież zasad demokracji od dorosłych, a rok 2019 to... jak wiadomo, prawdziwie ważny rok wyborczy!

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim  pełnią mgr Ewa Litwa i mgr Beata Kucharzyk.

ZESPÓŁ DORADCZY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

(do kontaktu z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną)

  • przedstawiciel klas 5: Zuzanna Balicka z klasy 5 c
  • przedstawiciel klas 6: Aleksandra Jerszów z klasy 6 c
  • przedstawiciel klas 7: Oktawia Drzał  z klasy 7 b
  • przedstawiciel klas 8: Mateusz Konkol z klasy 8 b
  • Przewodniczący Rady SU Michalina Magnowska z klasy 8 c oraz Zastępca Przewodniczącego Weronika Wasik z klasy 7 a

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-08-14 16:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 887 381