Biblioteka czynna:

Poniedziałek: 


Wtorek:


Środa: 


Czwartek: 


Piątek: 

Biblioteka / WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI


P1016404.jpg,
 

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI

Biblioteka szkolna w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przygotowała m.in. tablicę informacyjną w holu szkoły o korzyściach wynikających z czytania wraz ze zdjęciami części literatury popularnonaukowej zakupionej do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zdjęcia będą systematycznie wymieniane, tak, aby uczniowie i rodzice znali nowości beletrystyczne i popularnonaukowe zakupione do biblioteki. Część literatury popularnonaukowej będzie udostępniane uczniom głównie w czytelni biblioteki, gdyż są to pozycje zakupione w wielu egzemplarzach do wykorzystania na lekcjach przedmiotów i w czasie godzin z wychowawcą. Z pewnością uatrakcyjnią one te zajęcia.

Zaplanowano też pogadanki wychowawców w czasie jesiennych spotkań wywiadowczych o wpływie czytania na rozwój dzieci.

mgr Aneta Gontarczuk

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2017-12-13 21:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 680 803