Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2024-07-19 05:44:42

Landig page - to NAS wyróżnia

"PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ, NIE JUTRO"

DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWI?

- tworzymy SZCZEGÓLNY klimat małej społeczności szkolnej

- zapewniamy WYSOKI poziom edukacji

- osiągamy BARDZO DOBRE wyniki na egzaminach ósmoklasisty

- nauka w systemie JEDNOZMIANOWYM

- świetlica szkolna otwarta w godzinach od 630 do 1730

- nowoczesna kuchnia prowadzona przez osobą z wykształceniem diedetycznym

- dysponujemy NOWOCZESNYMI pomocami

- DWIE pracownie komputerowe, w tym jedną z komputerami APPLE

- stołówka szkolna z WŁASNĄ kuchnią

- pracownia VR, ROBOTYKI, WYDRUKU 3D

- zajęcia LOGOPEDYCZNE

- zajęcia z gimnastyki KOREKCYJNEJ

- zajęcia z ROBOTYKI

- przygotowanie do konkursów PROGRAMISTYCZNYCH

- nauka PŁYWANIA od klasy I-ej

- zajęcia taneczne w zespole T8 (tańcząca ósemka)

- i wiele innych zajęć: szachy, gitara, j.angielski, szybkie czytanie, piłka nożna, ping pong, ....

- udział w zajęciach prowadzonych przez WSIZ, Politechnike Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski, PPP

- różnorodne KOŁA zainteresowań, prowadzone przez nauczycieli z PASJĄ

- włączamy uczniów w WOLONTARIAT

- zapewniamy pomoc PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ (pedagog, psycholog, pedagog specjalny)

-prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych METOD i środków DYDAKTYCZNYCH


Wyniki egzaminu ÓSMOKLASISTY 2022/23

 Szkoła Podstawowa Nr 8                         Polska                             Podkarpacie

           - j. polski - 72                               - j. polski - 66                    - j.polski - 68

           - matematyka - 60                       - matematyka - 53           - matematyka - 56

           - j.angielski - 68                           - j.angielski - 66                - j.angielski - 65


Nowoczesna kuchnia prowadzona przez osobę z wykształceniem dietetycznym

"kolorowo, smacznie i zdrowo"