Stowarzyszenie przyjaciół SP8


 

Uwaga

Informujemy, że z dniem 4.11.2022 r. zaprzestaje funkcjonowanie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8. Wszystkim członkom i przyjaciołom Stowarzyszenie dziękujemy za włożony trud i zaangażowanie.

 1. Adres
  Antoniego Kopaczewskiego 2,35-225 Rzeszów
 1. REGON
  384616781
 1. NIP
  5170403113
 1. NR RACHUNKU BANKOWEGO
  07 1140 2004 0000 3002 7942 4548 (mBank)
 1. SUGEROWANY TYTUŁ PRZELEWU
  Na cele regulaminowe Stowarzyszenia
  • W tytule przelewu możecie Państwo zaznaczyć, na jaki cel statutowy ma zostać przeznaczona darowizna.
 1. CELE STOWARZYSZENIA
 • wspieranie Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie w bieżącym funkcjonowaniu, organizowaniu imprez kulturalnych, zajęć edukacyjnych dla uczniów i rodziców, pozyskiwaniu środków na zakup materiałów edukacyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych i edukacyjnych;
 • wspieranie integracji środowiska lokalnego, w tym uczniów, rodziców, nauczycieli;
 • promowanie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej;
 • działalność na rzecz społeczności lokalnej
 • pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i wspierania realizacji jej zadań edukacyjnych i wychowawczych
 • kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością

       7. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
           Prezes: Barbara SABIK
           Wiceprezes: Anna KWIATKOWSKA
           Skarbnik: Sebastian BILWIN

       8. Jesteśmy na FACEBOOK >>>

  Wesprzyj Naszą działalność:

  Zapraszamy do wspierania działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie. Każda wpłata przekazywana przez Państwa zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia, przyjęliśmy zasadę 80% wpłat wraca do klasy a 20% jest przeznaczona na dzieci w szkole. Nie działamy dla zysku. Członkowie Stowarzyszenia poświęcają swój czas i umiejętności dla działalności szkolnej i społecznej.

  Ogólna informacja na temat Stowarzyszenia 

  Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-05-18 07:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 069 408