Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2020-02-22 23:51:10

Aktualności

Fundacja Mali Siatkarze zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III: "Gry i zabawy z siatkówką".

Fundacja Mali Siatkarze zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III: „Gry i zabawy z siatkówką". Realizowany program rozwija zdolności motoryczne, emocjonalne i intelektualne, bazując m.in. na metodzie analogiczno-ekspresyjnej, która polega na wykorzystaniu ekspresji ruchowej dzieci w odniesieniu do symboli, które znają z życia codziennego, np. pozycja łucznika jest analogiczna z pozycją atakującego w siatkówce. Skuteczność wykorzystywanych metod potwierdzona jest wieloletnią praktyką stosowania wśród dzieci.

Zajęcia będą odbywały się w szkole, raz w tygodniu, w godzinach zajęć świetlicy. Zainteresowanych proszę o wpisanie się na listę u wychowawcy klasy. W sprawie szczegółów będziemy się z państwem kontaktować.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest od października. Zapraszam, Robert Bałuszyński, Fundacja Mali Siatkarze.