Obiady wydawane są w godzinach 11.30 – 15.00

Odpłatność za obiady w styczniu wyniosi 70.40 zł.

Wpłaty na żywienie dzieci w stołówce szkolnej prosimy wpłacać wyłącznie na konto:

03 1020 4391 0000 6102 0144 8448, w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Antoniego Kopaczewskiego 2
35-225 Rzeszów

Stołówka / Obiady


Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2019-01-18 17:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 332 543