Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

12.09.2019 r.                 WYWIADÓWKA

03.10.2019 r.                 KONSULTACJE DLA RODZICÓW

10.10.2019 r.                 PASOWANIE UCZNIÓW KLAS I

14.10.2019 r.                 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

31.10.2019 r.                 DZIEŃ DYREKTORSKI

07.11.2019 r.                 WYWIADÓWKA

05.12.2019 r.                 KOSULTACJE DLA RODZICÓW

23-31.12.2019 r.            PRZERWA ŚWIĄTECZNA

02-03.01.2020 r.            DNI DYREKTORSKIE

13-24.01.2020 r.            FERIE ZIMOWE

31.01.2020 r.                 KONIEC I SEMESTRU

06.02.2020 r.                 WYWIADÓWKA

29.02.2020 r.                 DZIEŃ OTWARTY

05.03.2020 r.                 KONSULTACJE DLA RODZICÓW

02.04.2020 r.                 KONSULTACJE DLA RODZICÓW

09-14.04.2020 r.           PRZERWA ŚWIĄTECZNA

21-23.04.2020 r.           EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

21.05.2020 r.                 WYWIADÓWKA

29.05.2020 r.                 PIKNIK

04.06.2020 r.                 KONSULTACJE DLA RODZICÓW

12.06.2020 r.                 DZIEŃ DYREKTORSKI

23.06.2020 r.                 KOMERS KL. VIII

24.06.2020 r.                 SPOTKANIE LIDERÓW

25.06.2020 r.                 DZIEŃ DYREKTORSKI

26.06.2020 r.                 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2019-09-13 12:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 922 745