Liczba odsłon: 62061

Kształcenie na odległość / Obsługa pakietu OFFICE 365 - krótkie wirtualne szkolenie - przypomnienie


Obsługa pakietu OFFICE 365 - krótkie wirtualne szkolenie - przypomnienie

Microsoft Teams - wirtualne klasy w usłudze Office 365

Jeżeli ktoś nie może skorzystać w tym czasie z komputera, jest możliwość uruchomienia pakietu OFFICE 365 na telefon po uprzednim zalogowaniu się na konto Office 365.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja i Nauczyciele SP8

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 190 182