Wydarzenia / UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH


1 września 2020 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klas pierwszych.

Ceremonia rozpoczęła się wystąpieniem Pani dyrektor Ewy Tarnowskiej, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie.

Życzymy naszym najmłodszym uczniom wspaniałych szkolnych przeżyć, fantastycznych doświadczeń i wspólnych inicjatyw. Pamiętajmy, że edukacja jest pięknym doświadczeniem właśnie dlatego, że nie idziemy przez nią sami.

                                                                                                            mgr Bernardeta Głuszek

                                                                                                                  mgr Aneta Patruś

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-12-04 11:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 331 221