Wydarzenia / Modele Układów Słonecznych wykonane przez uczniów naszej szkoły


Uczniowie wykazali się dużą wyobraźnią i kreatywnością tworząc samodzielnie modele Układów Słonecznych. Każdy z nich był wyjątkowy i tworzony z pasją. Gratulujemy pomysłów i  zaangażowania.

mgr Wioleta Sym

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-11-26 23:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 310 592