Aktualności / Konsultacje dla rodziców


Nauczyciele będą czekali na rodziców w salach:

sala 1      -     p. Tomasz Wojnar, p. Sylwia Pragłowska

sala 2      -     p. Marta Sternik, p. Karolina Krzanowska-Wienc

sala  5     -     p. Maria Jerzak

sala  7     -     p. Barbara Sabik, p. Paweł Jakubowicz

sala  8     -     p. Ewa Tarnowska, p. Dorota Hukała -Lib

sala  9     -     p. Edyta Osika, p. Agnieszka Gorczyca

sala 10    -     p. Beata Kucharzyk, p. Danuta Rybka-Preneta

sala 11    -     p. Ewelina Cypryś-Załuska

sala 13    -     p.  Małgorzata Puzanowska, p. Wioleta Sym

sala 14    -     p. Ewa Litwa, p. Jacek Kamiński

sala 17    -     p. Sebastian Bilwin, p. Ewa Hus-Bednarska

sala 18    -     p. Aneta Patruś, ks. Damian Ziemba

sala 19    -     p. Ewa Wyskiel

sala 20    -     p. Małgorzata Pecuch

sala 21    -     p. Bernardeta Głuszek, p. Katarzyna Kenar

sala 22    -     p. Bożena Chmura

sala 23    -     p. Anna Kwiatkowska

sala 24    -     p. Paulina Węklar

sala 30    -     p. Marta Dołęga

sala 32    -     p. Grzegorz Garncarski

Sala gimnastyczna   - p. Maria Gubernat

Świetlica  -   nauczyciele świetlicy szkolnej

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-02-28 14:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 442 223