Aktualności / Internet i przedmioty ścisłe, czyli sukces i bezpieczeństwo


Internet i przedmioty ścisłe, czyli sukces i bezpieczeństwo

Portal POLinfo.eu powstał jako odpowiedź politechnik na prośby wielu dyrektorów szkół, którzy szukali i wciąż szukają nauczycieli przedmiotów ścisłych, głównie fizyki, informatyki i chemii. Problem braku nauczycieli przedmiotów ścisłych nasili się, gdy w życie wejdzie planowana już w tym roku możliwość przejścia na emeryturę nauczycieli z 30 letnim stażem i/lub 20 latami „przy tablicy”.

Po wielu latach przygotowań, na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, wykorzystując infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu, który stawowi rozwinięcie zajęć PW Junior, a którego celem jest zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.

Jednym z celów portalu jest wspieranie, tak ważnego w dzisiejszych czasach, mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Chcemy wskazać młodym osobom, gdzie mogą znaleźć sprawdzone iwartościowe informacje, a także uświadomić im, jakie konsekwencje niesie za sobą ich aktywność w sieci.

 Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia przez Internet na rok akademicki 2019/20.

         Dotychczasowe 7 edycji naszych zajęćna PW pokazało niesamowitą kreatywność i aktywność młodzieży. Jesteśmy pewni, że dzięki pracy zespołowej nasze dzieci w przyszłości stworzą wynalazki, które odniosą światowy sukces. Jednakże POLinfo.eu to przede wszystkim dobra zabawa i nowe doświadczenia.

 Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.polinfo.eu

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-02-21 09:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 413 963