Sport / V c - lekcja WF z choreografem zespołu T-8


24.01.2018 klasa V c  wzięła udział w lekcji WF z choreografem zespołu T-8 -  Joanną Rzepką i trenerką Dorotą Skibą.

Uczniowie wysłuchali informacji, ciekawostek dotyczących zawodu i pracy choreografa, trenera, tancerza oraz historii zespołu. Mieli też możliwość oglądnięcia medali i pamiątkowej kroniki ze zdjęciami, dyplomami z różnych ważnych imprez tanecznych takich jak: Mistrzostwa Świata, Europy, Polski. Na końcu lekcji dzieci poćwiczyły i pobawiły się przy muzyce.
mgr Tomasz Wojnar

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-02-21 07:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 413 529