Liczba odsłon: 493608

Nasze sukcesy / WYNIKI KONKURSU "CZY ZNASZ JĘZYK OJCZYSTY?"


Po dwóch latach przerwy został wznowiony, organizowany W SP 15 konkurs „Czy znasz język ojczysty?”.

31 maja do konkursu przystąpiły Kasia Maciąg i Tosia Litwa z klasy VIII e. Dwunastostronicowy test zawierał zadania dotyczące głównie poprawności językowej, ale też znajomości różnorodnych zagadnień z frazeologii, ortografii, interpunkcji. Uczniowie m. in. „tropili” błędy w tekstach prasowych, decydowali, czy podane sformułowania spełniają wymogi normy językowej, czy też ją przekraczają.

Kasia zajęła I miejsce, a Tosia wyróżnienie. Gratulujemy dziewczynom!

mgr Beata kucharzyk

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 196 365