Nasze sukcesy / VII ogólnopolski konkurs "Cukierek za życzliwość"


VII ogólnopolski konkurs "Cukierek za życzliwość" 
Uczennice z klasy 5e: Weronika Frączkowska oraz Antonina Litwa otrzymały  Świadectwa Szlachetnosci w VII Konkursie "Cukierek za życzliwość" organizowanym przez Fundację Dwa Skrzydła Anioła. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 2700 uczniów z 83 szkół. Komisja konkursowa zdecydowała o wyróżnieniu 10 prac- dzienników dobrych uczynków, wśród nich są prace Wery i Tosi. Wyróżnienia te są dowodem na to, że w naszej szkole ważne są nie tylko osiągnięcia naukowe, ale także  dbałość o codzienną, bezinteresowną życzliwość i  wspieranie działań wolontariackich. 

mgr Ewa Litwa

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2019-06-21 21:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 796 404