Liczba odsłon: 566627

Konkursy / Wiosna w poezji- Regulamin szkolnego konkursu klas I-III


Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
"WIOSNA W POEZJI"
klasy I-III
1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie
Jury: Ewa Hus -Bednarska, Paulina Piechota, Sylwia Pragłowska
2. Cele konkursu:
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności recytatorskich;
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych z naciskiem na piękno i przesłanie ukryte w polskiej poezji dziecięcej ;
- rozbudzanie świadomości patriotycznej poprzez ukazanie piękna języka polskiego;
- rozbudzanie pozytywnej rywalizacji uczniowskiej;
- pokonywanie tremy i niedogodności związanych z wystąpieniami publicznymi;
3. Zasady uczestnictwa i warunki:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap: eliminacje klasowe -wychowawcy klas I-III wybierają dwie osoby z klasy, które przechodzą do kolejnego etapu
II etap: – FINAŁ, w którym wyłonione osoby z poszczególnych klas, przedstawią swoje interpretacje wiersza przed specjalnie powołaną komisją.
Finał 27 marca 2024 r.
4. Zadania uczestników:
- uczniowie przygotowują recytację wybranego wiersza polskich poetów (wiersze związane z wiosną i tematyką wiosenną);
- wybrany wiersz powinien być dostosowany do wieku i możliwości ucznia;
- recytacja może być wzbogacona stosownym gestem, rekwizytem, strojem, podkładem muzycznym;
- zgłoszenia do konkursu kierujemy do wychowawcy klasy do 23 lutego 2024 r.
5. Kryteria oceny konkursowej:
Powołane jury konkursowe będzie oceniać:
- pamięciowe opanowanie tekstu;
- dobór wiersza do wieku i możliwości ucznia;
- interpretację prezentowanego utworu;
- kulturę słowa;
- ogólne wrażenia artystyczne;
6. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody!

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 190 181