Liczba odsłon: 567286

Konkursy / KONKURS "MÓJ POMYSŁ NA ILUSTRACJĘ DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI"


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

"MÓJ POMYSŁ NA ILUSTRACJĘ DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI"

 Cele konkursu:

 • stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania własnego odbioru ulubionej książki poprzez pracę plastyczną,
 • promowanie czytelnictwa,
 • uwrażliwienie dzieci młodzieży na literaturę oraz sztukę,
 • popularyzacja literatury,

Zadanie konkursowe :

Literatura otwiera przed nami świat doznań i wzruszeń. Czytajmy więc!

Zapraszamy Was do czytania, ale również do wyrażania swoich odczuć poprzez pracę plastyczną.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1- 8
 2. Konkurs polega na wykonaniu ilustracji do przeczytanej książki.
 3. Forma i technika jest dowolna.
 4. Wielkość: kartka A4lub A3 
 5. Na odwrocie pracy należy podać :
 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasa,
 • imię i nazwisko autora i tytuł zilustrowanej książki,
 • imię i nazwisko nauczyciela opiekuna pracy.
 1. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
 2. Wykonane ilustracje nie będą zwracane.
 3. Uczniowie klas 1-3 przekazują prace wychowawcom.
 4. Uczniowie klas 4-8 przekazują prace nauczycielowi plastyki.
 5. Termin do 15 grudnia 2023 roku.

Proszę nie zamieszczać na ( z przodu) ilustracji tytułu książki i nazwiska autora.

Podsumowanie konkursu i nagrody:

 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatorów.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • 1 grupa : klasy I - III,
 • 2 grupa : klasy IV - VIII,
 • W ocenie prac pod uwagę będą brane :
 • zgodność z tematem konkursu,
 • właściwa interpretacja książki,
 • estetyka i oryginalny pomysł wykonania pracy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac na konkurs i ich późniejszego wykorzystania, m.in. w konkursach pozaszkolnych.

 

                                                                                              mgr Aneta Gontarczuk, bibliotekarz

mgr Tamara Machowska – Kinasz

mgr Sylwia Pragłowska

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

 • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 196 418