Liczba odsłon: 62037

Kształcenie na odległość / od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. - zdalne nauczania


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. wprowadzamy dla uczniów zdalne nauczanie.
Funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone.
 

W związku z koniecznością dalszego pozostania w domach, od 25 marca wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zdalnego nauczania. Nauczyciele Szkoły  Podstawowej nr 8  w Rzeszowie dokładają wszelkich starań, aby znaleźć właściwe rozwiązania w nowej rzeczywistości szkolnej i unormować nową i trudną dla nas wszystkich sytuację.


W dalszym ciągu naszym głównym narzędziem wzajemnej komunikacji pozostaje e-dziennik.
Dodatkowo, aby usprawnić proces dydaktyczny, materiały edukacyjne przekazywać będziemy za pomocą poczty elektronicznej, wirtualne spotkania z użyciem Office 365 (aplikacja Teams), WSIPNet, a także z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej np. komunikatory społecznościowe (po wcześniejszym ustaleniu tego z nauczycielem, uczniem i rodzicem). Informujemy, że każdy nauczcyiel posiada konto e-mailowe w pakiecie Office 365 (@edu.erzeszow.pl) i tam prosimy przekazywać prace uczniów - adresy e-mail zostaną przekazane przez e-dziennik.

Przygotowaliśmy nowy plan lekcji, który dostępny jest w e-dzienniku, nauczyciele będą do dyspozycji uczniów i rodziców, w trakcie trwania lekcji (wg planu), jak w innym terminie ustalonym z nauczycielem/wychowawcą. Nowy plan lekcji został opracowany tak, by możliwa była realizacja podstawy programowej z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy komputerze i uwzględnieniem różnych możliwości technicznych.

Prosimy uczniów (w miarę możliwości) o wcześniejsze zalogowanie się w Office 365 i dołączenie do swoich zespołów (aplikacja Teams). Uczniowie, którym nie uda się tego zrobić w wyznaczonym czasie, będą mieli taką możliwość w terminie późniejszym. To jest tylko próba i testowanie naszych narzędzi przekazu, prosimy o spokojne podejście do tematu.

Microsoft Teams - wirtualne klasy w usłudze Office 365

Jeżeli ktoś nie może skorzystać w tym czasie z komputera, jest możliwość uruchomienia pakietu OFFICE 365 na telefon po uprzednim zalogowaniu się na konto Office 365.

Jednocześnie uruchomiony zostanie dodatkowy kanał z pedagogiem szkolnym oraz nr telefonu - praca zdalna.

Liczymy na rzeczowe i konstruktywne uwagi, jak również wsparcie naszych działań na gruncie domu. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja i Nauczyciele SP8

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 190 035