Liczba odsłon: 62063

Kształcenie na odległość / Praca w domu - materiały do samodzielnej nauki - zawieszenie zajęć


Praca w domu - materiały do samodzielnej nauki

Informuję, że nauczyciele w najbliższym czasie będą wspierali sowich uczniów w nauce i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie pod opieką zostaną objęci uczniowie, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.   

W celu komunikacji zostną wykorzystane w tym celu następujące rozwiązania:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży;
  • pakiet Office 365.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniono e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 190 183