Liczba odsłon: 1664532

Aktualności / Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2024

link >>>


Szanowny Kandydacie!
Zgodnie z zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty
ws. terminów postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych,

dnia 31 maja 2024 o godz. 15:00

mija termin składania wniosków wraz z dokumentami do oddziałów:
dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego
oraz innych oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Wniosek należy złożyć w szkole I wyboru.

UWAGA!
Termin ten dotyczy wszystkich kandydatów, którzy wybrali takie oddziały,
a więc niezależnie od miejsca, na którym takie oddziały zostały umieszczone na listach preferencji przez kandydatów!


Kandydaci do oddziałów ogólnodostępnych BEZ sprawdzianów uzdolnień kierunkowych mogą składać wnioski
do 14 czerwca 2024 do godz. 15:00.


TERMINY 2024

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
13.05.2024 08:00 31.05.2024 15:00 Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie w szkołach dwujęzycznych, oddziałach dwujęzycznych, oddziałach wojskowych oraz w oddziałach prowadzących szkolenie sportowe

Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji.
13.05.2024 08:00 14.06.2024 15:00 Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej oddziały ogólnodostępne.
03.06.2024 14.06.2024 15:00 Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/ predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 14 czerwca 2024 r. (I termin) w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu oraz na koncie kandydata w systemie rekrutacji.
21.06.2024 08:00 08.07.2024 15:00 Zmiana wyboru preferencji

Zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. Opcja możliwa po wycofaniu wniosku w szkole I wyboru. Po tej operacji należy wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru.
21.06.2024 08:00 08.07.2024 15:00 Dostarczanie świadectw

Uzupełnienie w szkole I wyboru Wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
03.07.2024 08:00 08.07.2024 15:00 Dostarczanie zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty

Uzupełnienie w szkole I wyboru Wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
16.07.2024 12:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
16.07.2024 12:00 18.07.2024 14:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany, poprzez złożenie oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
19.07.2024 12:00 Publikacja list przyjętych

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 189 988