Liczba odsłon: 1664582

Aktualności / Reper badawczy Klubu Rozwoju Osobistego: Uczniowie-Uchodźcy w szkołach w Rzeszowie


Przedmiotem projektu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przez studentów WSPiA członków koła naukowego Klub Rozwoju Osobistego w zakresie opisu sytuacji uczniów z Ukrainy uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Rzeszowie, min. W zakresie poziomu ich adaptacji do nowej rzeczywistości, poziomu integracji, dalszymi planami edukacyjnymi i zawodowymi a także reakcją na ich obecność otoczenia społecznego w zakresie m.in. postaw wobec uczniów z Ukrainy, zmiany procesu dydaktycznego realizowanego w szkołach etc.

Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, a wyniki pracy badawczej w formie raportu wraz z rekomendacjami będą wykorzystane do wypracowania rozwiązań w ramach procesów decyzyjnych podejmowanych w zakresie edukacji w kontekście uczestnictwa uczniów z Ukrainy co stanowić będzie realny transfer wyników badań.

Zapraszamy do udziału w badaniach:

Ankieta skierowana do Uczniów z Ukrainy uczących się w klasach VI – VIII:

https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=124299&token=e045

Ankieta skierowana do Rodziców Uczniów z Ukrainy:

https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=226476&token=e045

Ankieta skierowana do polskich Uczniów uczących się w klasach wraz z Uczniami ukraińskimi (klasy VI – VIII):

https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=698457&token=e045

Ankieta skierowana do Nauczycieli, którzy prowadzą lekcje w klasach, w których uczą się Uczniowie z Ukrainy:

https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=269131&token=e045

Więcej o naszym projekcie badawczym: https://wspia.eu/pl/uczelnia/projekty-dofinansowane-ze-srodkow-zewnetrznych/projekty-w-realizacji/reper-badawczy-klubu-rozwoju-osobistego-uczniowie-uchodzcy-w-szkolach-w-rzeszowie/

 

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 190 140