Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2024-07-19 04:30:54

Historia szkoły

zegar 2.jpg,
 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie założona w 1912 roku była męską, 4-klasową szkołą im. Stanisława Jachowicza. Uczyło się w niej 514 uczniów. Szkoła prowadziła nauczanie w zakresie kilku podstawowych przedmiotów: religia, czytanie, pisanie, rachunki, zabawy.

W 1917 roku została umieszczona w budynku przy ul. Lwowskiej 27. W 1918 roku zmieniła miejsce i zaadaptowała budynek Garbarni. W roku szkolnym 1920/21 podniesiono ją do rangi siedmioklasowej szkoły powszechnej.

Po II wojnie światowej szkoła im. Jachowicza, wspólnie z kilkoma innymi szkołami miała swą siedzibę przy ulicy Bernardyńskiej w budynku obecnej SP nr 1.

W 1965 roku siedziba szkoły została przeniesiona na osiedle XX-lecia PRL przy ul. Rudnickiego.

2 maja 1972 roku Szkole Podstawowej nr 8 nadano imię Pawła Findera, które nosiła do 1990 roku.

Chcemy tu przypomnieć ludzi, którzy zarządzali tą placówką. Dysponujemy jednak tylko dokumentacją od roku 1965.

Dyrektorami byli:

W 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy ulicy na Antoniego Kopaczewskiego.

Przez wszystkie lata pracy szkoły organizowane były różne konkursy i olimpiady przedmiotowe. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach licznych kół zainteresowań. Działały organizacje uczniowskie. Od 1965 roku funkcjonuje świetlica szkolna oraz biblioteka z czytelnią.

Obecnie SP nr 8 w Rzeszowie jest 8-letnią szkołą, która swą nauką obejmuje dzieci w wieku od 6 – 15 lat.