Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2024-07-19 05:50:55

Dokumenty


18.04.2024 r. Propozycja:

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem >>>>

Programy nauczania i podręczniki w Szkole Podstawowej  nr 8  na rok szkolny 2024/2025 >>>>


W dniu 14.09.2023 r. zostały przedstawione Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje zmian do statutu szkoły wynikające z aktualizacji do obowiązujących przepisów prawa oświatowego (ustawa z dn.14.12.2016 Prawo Oświatowe, Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718). Zmiany zostały wprowadzone  uchwałą  7/2023 z dnia 21.09.2023 r.


W dniu 27.02.2023r. zostały przedstawione Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje zmian do statutu szkoły wynikające z aktualizacji do obowiązujących przepisów prawa oświatowego (ustawa z dn.14.12.2016 Prawo Oświatowe) oraz podstawy prawnej ustawy z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Zmiany zostały wprowadzone  uchwałą 5/2023 z dnia 03.04.2023r.  


W dniu 27.10.2022r. zostały przedstawione Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje zmian do statutu szkoły wynikające z aktualizacji do obowiązujących przepisów prawa oświatowego (ustawa z dn.14.12.2016 Prawo Oświatowe) oraz podstawy prawnej ustawy z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Zmiany zostały wprowadzone  uchwałą 8/2022 z dnia 4.11.2022r.  


W dniu 07.04.2022r. zostały przedstawione Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej propozycje zmian do statutu szkoły wynikające z tworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą 07/2022 z dnia 12.04.2022r.


W dniu 01.02.2021r. zostały przedstawione Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej propozycje zmian do statutu szkoły wynikające z aktualizacji do obowiązujących przepisów prawa oświatowego (ustawa z dn.14.12.2016 Prawo Oświatowe). Zmiany zostały wprowadzone uchwała 20/2021 z dnia 11 lutego 2021r.


W dniu 21.09.2020r. zostały przedstawione Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej propozycje zmian do statutu szkoły wynikające z aktualizacji do obowiązujących przepisów prawa oświatowego (ustawa z dn.14.12.2016 Prawo Oświatowe). Zmiany zostały wprowadzone  uchwałą 8/2020 z dnia 28.09.2020r.