Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2024-07-19 05:45:49

e-Dziennik

Logowanie do systemu tutaj

Ogłoszenie dla rodzica

W celu uzyskania lub przywrócenia dostępu do dziennika elektronicznego należy:

Wejść na stronę www.portal.resman.pl i kliknąć link do dziennika elektronicznego. Następnie – „Przywracanie dostępu”.
W wyświetlonym oknie w polu edycyjnym wpisać adres e-mail oraz zaznaczyć pole wyboru „Nie jestem robotem”. Mechanizm bezpieczeństwa może poprosić o zaznaczenie obrazków. Jeśli zestaw znaków na obrazku jest nieczytelny, można wygenerować następny obrazek. Następnie kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość”.
Po kliknięciu przycisku „Wyślij wiadomość”, jeśli wpisano poprawne znaki, na podany  adres e-mail zostanie wysłana informacja.
Sprawdzić skrzynkę swojej poczty elektronicznej, powinna tam być wiadomość od ResMana z tematem „Aktywacja konta/przypomnienie hasła”. Jesli wiadomości nie ma to poczekać chwilę i odświeżyć listę wiadomości. W przeciwnym razie sprawdzić zakładkę spam, bo wiadomość mogła zostać wysłana właśnie tam. Przeczytać wiadomość, zapisać login (3 litery imienia 4 litery nazwiska i cyfry) i kliknąć link aktywacyjny podany w treści, aby nadać hasło. Wprowadzić hasło, którego będzie można używać logując się do e-dziennika i zapisać w bezpiecznym miejscu. Hasła i loginu nie udostępniać nikomu! Uczniom także.
W oknie „Aktywacja konta” ponownie zaznaczyć pole wyboru „Nie jestem robotem”. Mechanizm bezpieczeństwa może poprosić o zaznaczenie obrazków.
Po wpisaniu takiego samego hasła w obu polach, kliknąć przycisk „Ustaw nowe hasło”.
Po kliknięciu „Ustaw nowe hasło”, wyświetli się informacja, że hasło użytkownika zostało zmienione.
Od tego czasu wchodząc na stronę www.portal.resman.pl można się logować do dziennika elektronicznego podając login i hasło.

e-dziennik

    Jeśli Rodzic posiada więcej niż jedno dziecko w tej samej szkole/różnych szkołach pracujących z dziennikiem firmy Vulcan wymagane jest podanie takich samych danych we wszystkich szkołach tj. imię, nazwisko, e-mail, pesel – dla rodziców, którzy nie podadzą numeru pesel zostanie zastosowane inne rozwiązanie.
    Jeśli nauczyciel posiada dziecko/dzieci w innej szkole, aby móc się zalogować do dziennika dziecka musi podać identyczne dane jak w przypadku logowania się do szkoły w której pracuje (imię, nazwisko, mail, pesel); w innym przypadku nie będzie miał dostępu do E-Dziennika dziecka, w tym celu należy udać się do sekretariatu/wychowawcy w celu poprawienia danych.
    Jeśli pracownik administracyjny posiada dziecko/dzieci w innej szkole, aby móc się zalogować do dziennika dziecka musi podać identyczne dane jak w przypadku logowania się do aplikacji VEdukacja (imię, nazwisko, mail, pesel); w innym przypadku nie będzie miał dostępu do E-Dziennika dziecka, w tym celu należy udać się do sekretariatu/wychowawcy w celu poprawienia danych.

UONET+ Przeglądanie danych na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym

https://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/624