Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2024-06-15 03:00:59

Stowarzyszenie przyjaciół SP8

 

Uwaga

Informujemy, że z dniem 4.11.2022 r. zaprzestaje funkcjonowanie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8. Wszystkim członkom i przyjaciołom Stowarzyszenie dziękujemy za włożony trud i zaangażowanie.

 1. Adres
  Antoniego Kopaczewskiego 2,35-225 Rzeszów
 1. REGON
  384616781
 1. NIP
  5170403113
 1. NR RACHUNKU BANKOWEGO
  07 1140 2004 0000 3002 7942 4548 (mBank)
 1. SUGEROWANY TYTUŁ PRZELEWU
  Na cele regulaminowe Stowarzyszenia
  • W tytule przelewu możecie Państwo zaznaczyć, na jaki cel statutowy ma zostać przeznaczona darowizna.
 1. CELE STOWARZYSZENIA
 • wspieranie Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie w bieżącym funkcjonowaniu, organizowaniu imprez kulturalnych, zajęć edukacyjnych dla uczniów i rodziców, pozyskiwaniu środków na zakup materiałów edukacyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych i edukacyjnych;
 • wspieranie integracji środowiska lokalnego, w tym uczniów, rodziców, nauczycieli;
 • promowanie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej;
 • działalność na rzecz społeczności lokalnej
 • pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i wspierania realizacji jej zadań edukacyjnych i wychowawczych
 • kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością

       7. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
           Prezes: Barbara SABIK
           Wiceprezes: Anna KWIATKOWSKA
           Skarbnik: Sebastian BILWIN

       8. Jesteśmy na FACEBOOK >>>

  Wesprzyj Naszą działalność:

  Zapraszamy do wspierania działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie. Każda wpłata przekazywana przez Państwa zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia, przyjęliśmy zasadę 80% wpłat wraca do klasy a 20% jest przeznaczona na dzieci w szkole. Nie działamy dla zysku. Członkowie Stowarzyszenia poświęcają swój czas i umiejętności dla działalności szkolnej i społecznej.

  Ogólna informacja na temat Stowarzyszenia