Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2020-10-30 11:36:42

Wydarzenia

ROK JANA PAWŁA II - 100 ROCZNICA URODZIN

Sejm i Senat  ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Jak głosi uchwała przyjęta przez Sejm w czerwcu 2019 roku: „Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Wspominamy wspaniałe chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, z którą, jak powtarzał papież: nigdy nie mogło rozstać się moje serce. Było to wyrazem ogromnej miłości, jaką Ojciec Święty obdarzał Polskę i każdego z nas”.

Przypadająca 18 maja bieżącego roku setna rocznica urodzin Karola Wojtyły była doskonałą okazją do ponownego odkrycia na lekcjach katechezy nauczania Papieża, bogactwa Jego życia, osobowości i myślenia. We wszystkich klasach przeprowadzono lekcje, przybliżające sylwetkę naszego wielkiego rodaka, zajmującego szczególne miejsce w naszej pamięci i sercu ... Uczniowie mogli obejrzeć różne filmiki, prezentacje, dotyczące życia i pontyfikatu Jana Pawła II, zapoznać się z „Listem do Dzieci’’, posłuchać Jego ulubionych piosenek oraz wylosować myśli z nauczania Papieża. Oto niektóre linki:

https://view.genial.ly/5ebb2dfebdaf590d71d5a707/presentation-jan-pawel-ii-katecheza?fbclid=IwAR3ZBXX9Yly4ggpnodgCtENUH2RfOr-y1G10HfwjnfkNT9OA1NtoTQXOCbI

https://www.youtube.com/watch?v=YPUBL0IvNMg

https://view.genial.ly/5ebe6cd98e243b0d5a32cb90/game-mysli-jana-pawla

https://www.youtube.com/watch?v=Z2VUDj8EoOI

Rok 2020 jest dla nas szczególny... to rok Jana Pawła II, niestrudzonego w apostołowaniu Papieża, który  jako motto Swojego pontyfikatu wybrał słowa: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się ’’.

Niech z naszych ust często płyną w stronę nieba słowa: Święty Janie Pawle II - módl się za nami.

                                                                                                                                                             mgr K. Kenar