Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2020-10-30 11:57:11

Wydarzenia

MŁODZI EKSPERYMENTATORZY

Nasi uczniowie, ciekawi świata wykorzystują czas zdalnej nauki na rozwijanie   swoich zainteresowań i uzdolnień  w sposób twórczy. Autorem doświadczenia jest Szymon Pustelak z 7c.

mgr Małgorzata Puzanowska