Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2019-07-23 18:21:42

Przetargi

Oferta na położenie wykładziny

Szkoła Podstawowa nr 8 poszukuje firmy, która położy wykładzinę PCV w dwóch salach lekcyjnych (jedna o powierzchni 53 m kw.). Oferty proszę składać w sekretariacie szkoły od godz. 9.00 - 15.00 w terminie do 16.07.2018 r. 

Firma FHU EFEKT została wybrana na wykonawcę położenia wykładziny PCV w salach lekcyjnych ze względu na zaoferowaną najniższą cenę.