Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2020-08-09 22:12:23

Przetargi/zapytania ofertowe

Zamówienia na dostawę wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej nr 8

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie, ul. Antoniego Kopaczewskiego 2 -- zamówienia udzielono firmie M&M Gastro s. c.; 40-780 Katowice, ul. Owsiana 58a,  za cenę 23983,75 zł brutto.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie, ul. Antoniego Kopaczewskiego 2

Zadanie wykonywane jest w ramach projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu.”