Nasze sukcesy / Im ELIMINACJACH MIEJSKICH OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA w RUCHU DROGOWYM


IMG_20190430_0001_1.jpg, IMG_20190430_0001_1
IMG_20190430_0001_1 

I miejsce w Eliminacjach Miejskicih Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie

      Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  w  tym  bezpieczeństwa  dzieci  i  młodzieży  szkolnej,wszczególności poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych, kształtowanie partnerskichzachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

    Skład drużyny:

  • Oktawia Drzał
  • Maja Gawrońska
  • Eryk Ciupak
  • Jakub Depowski
  • opiekun Sebastian Bilwin

Serdecznie gratulujemy, nasza drużyna dostała się do zawodów wojewódzkich. Życzymy dalszych sukcesów.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2019-06-21 21:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 796 491