Konkursy / Konkurs z PRZYRODY dla klas IV


Poznaliśmy laureatów I edycji międzyklasowego konkursu z PRZYRODY dla klas IV. Uczniowie w ramach konkursu zaprojektowali i przeprowadzili doświadczenie przyrodnicze, wykonali pracę konkursową oraz rozwiązali test weryfikujący wiedzę przyrodniczą.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce Ania Leśniak IVb

II miejsce Ola Majdanik IVb

III miejsce Szymon Jędruchów IVa

GRATULUJEMY!

Laureaci zostali wyróżnieni dyplomem i oceną celujący z przyrody oraz nagrodzeni drobnymi upominkami książkowymi.

mgr Joanna Ścibor

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2019-08-23 20:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 843 689