Konkursy / XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEJ PTTK "2019 - Rok Młodych"


Kacper Furman z klasy VII c zajął I miejsce w kategorii klas VII-VIII w XII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ PTTK „2019 – Rok Młodych. Z PTTK wspólnym szlakiem” zorganizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6, SP 27 w Rzeszowie i Zarząd Oddziału PTTK – Rzeszów. Gratulujemy!
Piotr Homa

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-10-21 08:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 179 700