Konkursy / Kangur 2020


Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY 2020”

19 marca 2020 r. - czwartek, godz. 9.00

Podstawowe zasady organizacji konkursu w regionie katowickim

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10 zł od osoby. Uczniów prosimy o przyniesienie 5zł do Pani M.Jerzak (SP8 dopłaca 50%)

 

Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową.

  1. Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi.
  2. Konkurs odbędzie się 19.03.2020 r. - godz. 9.00.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-10-21 08:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 179 625