Konkursy / Wojewódzki konkurs literacko- plastyczny "Portret Podkarpacia" pod hasłem: "Słynne oblicza"


Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie ogłasza konkurs "Portret Podkarpacia, w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej. Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w konkursie literackim lub  plastycznym. Uczestnik konkursu powinien przedstawić historię, której bohaterami są znani mieszkańcy lub osoby pochodzące z Województwa Podkarpackiego. Praca konkursowa musi być przygotowana w oparciu o  historię autentycznego bohatera.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-10-21 08:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 179 623