Konkursy / NAJPIĘKNIEJSZE OZDOBY CHOINKOWE - Szkolny Konkurs


Szkolny Konkurs
„NAJPIĘKNIEJSZE OZDOBY CHOINKOWE”

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia! Zapraszamy zatem wszystkich uczniów klas IV-VIIIdo udziału w konkursie świątecznym „NAJPIĘKNIEJSZE OZDOBY CHOINKOWE”. Chcemy, aby w tym roku szkolne drzewko świąteczne wyglądało wyjątkowo atrakcyjnie, dlatego na tegorocznej choince zawisną prace uczniowskie. Postarajcie się wykonać estetyczną i ciekawą ozdobę choinkową z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych. Zachęcamy Was do udziału w konkursie.

CELE KONKURSU:

- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

- kultywowanie tradycji świątecznych

- rozwijanie wyobraźni plastycznej

- rozwijanie zdolności manualnych

- rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną

 

ZADANIE KONKURSOWE:

Własnoręczne wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej na choinkę, dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:zgodność z tematyką konkursu,pomysłowość autora, oryginalność i kreatywność.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • konkurs jest skierowany dla uczniów IV - VIII.
  • zgłoszone prace powinny być przestrzenne wykonane dowolną  techniką

Każdy uczeń może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę  wykonaną samodzielnie.

Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora oraz klasę.

Prace należy składać w sali nr 9
w terminie od 03.11.2019 do 22.11.2019

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia  29.11.2019r.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na choince w holu szkoły, a najładniejsze zostaną nagrodzone. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Komisja konkursowa:

mgr Ewa Tarnowska

mgr Agnieszka Gorczyca

mgr Tamara Machowska-Kinasz

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-10-21 08:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 179 670